OSNOVNI PODACI

TRGOVAČKO DRUŠTVO

DCBEAUTY d.o.o. za trgovinu i usluge

skraćeno: DCBEAUTY d.o.o.


ADRESA SJEDIŠTA

Trg.A.Starčevića 10/1, Osijek 31000, Hrvatska


PODACI O REGISTRACIJI

Registracija obrta: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030197971

OIB: 52103074794

Temeljni kapital: 20 000,00 kn

Direktor: Viktor Mućaj


POSLOVNI RAČUNI

Banka u kojoj se vodi poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj računa: 2484008-1135059140

IBAN: HR4324840081135059140

SWIFT: RZBHHR2X