OSNOVNI PODACI

TRGOVAČKO DRUŠTVO

Frizerski pribor "Danijel"

obrt za popravak nakita i trgovinu

vl.Viktor Mućaj


ADRESA SJEDIŠTA

Trg.A.Starčevića 10/1, Osijek 31000, Hrvatska


PODACI O REGISTRACIJI

Registracija obrta: SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO (OSIJEK), broj reg. uloška: 5473, broj obrtnice: 14010005473

MBO: 97146099

OIB: 27412081547


POSLOVNI RAČUNI

Banka u kojoj se vodi poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj računa: 2484008-1107594415

IBAN: HR7824840081107594415